Elektrohdrodinamik Kararsızlıkların Arayüzey İzleme Yöntemi ile İncelenmesi

Proje Özeti: 

Mikrokanalda akan iki karışmayan sıvının elektrik alanı altında kararsız hale geldikten sonra arayüzeyin devinimi, dolayısıyla mikro damlacıkların hangi koşullarda oluşabileceği arayüzey izleme yöntemi ile incelenecektir. Ek olarak, sonuçlar hem uzundalga analizi ile hem de deneysel olarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacak ve ayrıca olası farklılıkların nedenleri açıklanacaktır.

Kodu: 
19A05P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte