Extraction of Knowledge-Based Stable Rules for High Performance Geopolymers

Proje Özeti: 

Jeopolimer üretimi konusunda geniş bir literatür var olsa da, mevcut tüm verileri barındıran bir veritabanı literatürde mevcut değildir. Bu projede, bu tip bir veriseti oluşturulacak ve istatistiksel öğrenme metotları kullanılarak, deneysel koşullar ile mekanik özellikler, araştırmacılara yol gösterebilecek, kararlı kurallarla birbirine bağlanacaktır

Kodu: 
19A05P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı