Felçli Hastalardan Alınmış Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülerinde Derin Öğrenme ile Süper Çözünürlüğün Radyomik Şekil Özelliklerine Etkisi

Proje Özeti: 

Bu projede, felçli hastaların düşük çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı MR görüntülerinden ve derin öğrenme ile iki ve dört kat artırılmış çözünürlüğe sahip süper çözünürlük görüntülerinden elde edilecek radyomik şekil özniteliklerinin tutarlılıkları değerlendirilecektir.

Alan: 
Kodu: 
22XD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte