Karbon Nano Yapılarla Güçlendirilmiş Enjekte Edilebilir Kemik İskelelerinin Mekanik Özellikleri ve Osteojenik Farklılaşmaya Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
117M231
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı