Katalitik CO2 hidrojenasyonu ile dimetil eter üretiminin parametrik incelenmesi

Proje Özeti: 

Önerilen proje çalışması tek aşamalı CO2 hidrojenasyonu ile dimetil eter (DME) üretimi için aktif ve yüksek dayanımlı katalizörlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Kodu: 
19A05M5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte