Katalizör Uygulamalar için Çekirdek-Kabuk Geometrisinde Nanoparçacık Sentezleri ve Analizleri

Proje Özeti: 

Bu projede nano boyutlarda ve çekirdek-kabuk yapısında tek metalli ve/veya çok metalli alaşım malzemeler olan farklı geçiş elementleri (Fe, Co, Sn, Cu, Zn, V, ve Mn) ile hazırlanan katalizörler ilk defa kullanılacaktır. Yüksek aktivite, seçicilik ve uzun ömür gibi kriterleri eklemek için farklı içerikli, çeşitli şekil ve büyüklüklerde nanoparçacıklar sentezlenecektir.

Kodu: 
19B05P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte