Manyetik Rezonans Görüntüleyici (MRG) Uyumlu Optik ile Güç Aktarılan İki-eksenli Konumlandırma Sistemi

Proje Özeti: 

İlk defa manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazı ile uyumlu opto-elektro-mekanik bir iki eksenli konumlandırma sistemi tasarlanıp, gerçekleştirilecektir. Sistemin bir eksendeki hareketini dört adet elektromanyetik eyleyicilerden oluşan rotor sağlayacaktır.

Kodu: 
21A02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı