Nanoaygıtlarda Manyetik Baloncukların Manyetik Alan Ve/Veya Spin-Kutuplanmış Akım ile Etkileşimi

Kodu: 
114F318
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı