Olay Öğrenme ve Ayırmanın Hesaplamalı Bir Modeli: Olay Boyutlama, Duyusal Güvenilirlik ve Beklenti Etkisi

Proje Özeti: 
Olay modelleri öğrenebilen ve öğrendiği olay modellerini süregelen görsel bilgiyi değişen uzunluklarda ve hiyerarşilerde ayırabilen hesaplamalı bir model geliştirmeyi ve bu hesaplamalı modeli insan olay ayırma performansıyla karşılaştırmayı amaçlamaktayız. Bilişsel modeldeki varsayımların güvenilirliğini arttıracak yeni bir doğrulama metodu tasarlayacağız.
Kodu: 
20A01P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı