Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozukluğu İçin Multimodal Manyetik Rezonans Görüntüleme Temelli Biyoişaretleyicilerin Belirlenmesi

Kodu: 
115S219
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı