Path Integral Cycles and Localization

Proje Özeti: 

Bu projede süpersimetriye sahip olan kuantum mekanik sistemlerin iz integrallerinin lokalizasyonları bağlamında çalışılacaktır. Bunlara ek olarak elde edilen sonuçlar, süpersimetrik teorilerde duvar aşımı (wall-crossing) fenomeni daha iyi anlamak ve simetriye sahip geometrilerde topolojik sicim kuramı hesaplarını anlamak için kullanılacaktır.

Kodu: 
19B03SUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte