Rekabet ve Küreselleşme

Proje Özeti: 

Bu proje, literatürde uzaklık bilmecesi (distance puzzle) ya da kayıp küreselleşme (missing globalization) olarak adlandırılan ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak azalan taşıma ve iletişim maliyetlerine rağmen mesafenin uluslararası ticaretteki azalmayan negatif etkisini, literatürde ilk kez olmak üzere, zaman içerisinde değişen rekabet ortamı çerçevesinde incelemeyi ve bunun teorik altyapısını oluşturmayı amaçlar.

Kodu: 
17C01SUP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı