SH-SY5Y Hücrelerinin Sinir Hücre Özelliği Kazanması için Optimum Farklılaşma Koşullarının Belirlenmesi, Elektriksel Aktivite Ölçümleri ve Nörodejeneratif Hastalık Modeli Oluşturma Potansiyelleri

Kodu: 
17XP5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı