Sistem Biyolojisi Kapsamında Maya ve Memeli Hücreleri Sfingolipid Yolizinde Sinyal Algı ve İleti Mekanizmalarının Kısıta Dayalı Analizi

Kodu: 
06S105
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı