Slip Deficit Along Major Seismic Gaps in Turkey

Proje Özeti: 

Türkiye'deki önemli sismik boşlukların deprem potaniyelini anlamak adına, intersismik dönemli Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ölçümleri ve rafine edilmiş deprem katalogları kullanılarak, kayma birikimleri ve bunların deprem aktiviteleriyle etkileşimi incelenecektir.

Kodu: 
18T03SUP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı