Suda ve Yağda Eriyen Vitaminlerin Nörona Farklılaştırılmış SH-SY5Y Hücrelerinde Apoptoz Koşullarına Karşı Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi

Proje Özeti: 

Askorbik asit ve alfa-tokoferol suda ve yağda eriyen antioksidan vitaminlerdir. Önerilen araştırmada, SH-SY5Y hücreleri farklılaştırılarak vitaminlerle inkübe edilecek, ardından C2 seramit ile apoptoz oluşturularak vitaminlerin koruyuculuğu değerlendirilecektir. Seramitin etkisi, C2 dihidroseramit ile karşılaştırılacaktır. Hücrelere, elektrofizyoloji yama kenetleme ve MTT testi uygulanacaktır. Apoptoz modellenmiş ve modellenmemiş hücrelerin sertliği AKM kullanılarak incelenecektir.

Alan: 
Kodu: 
19XP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte