Tümör Anjiyojenezinde Tetik Dalgalarının Rolünün Araştırılması

Proje Özeti: 

Bu projedeki amacımız, tetik dalgalarının tümör vaskülarizasyonundaki olası rolünü araştıracak bir model tasarlamaktır.

Kodu: 
20B03P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı