Yaygın Olarak Yetiştirilen Tahılların Büyükbaş Hayvan Dışkısı ile Beraber Biyometan Potansiyellerinin Belirlenmesi, Kompostlaştırılması, Mikrobiyal Yapı Dinamiklerinin Araştırılması ve Son Ürünlerin Ekosisteme Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
115Y597
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı