Yeni Deprem Tespiti ve Konumlandırma Yöntemleri Kullanarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Adalar Segmenti'nin İzlenmesi

Kodu: 
121Y407
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte