ZnO-Hidroksiapatit ve Metal-ZnO-Hidroksiapatit Komposit Yapıların Sentezi, Karakterizasyon ve Fotoaktivite Çalışmaları

Proje Özeti: 

Bu çalışmada, ZnO ve La katılımlı ZnO hidroksiapatit komposit yapılar sentezlenerek, adsorpsiyon kapasiteleri ve UV ışığı altında fotokatalitik aktiviteleri incelenecektir. XRD, SEM-EDX, BET ve DRUV teknikleri kullanılarak komposit yapıların morfolojik analizleri yapılacaktır.

Kodu: 
22BD8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı