Ribozomun İşlevsel Dinamiğinin Elastik Ağyapı Modelleri ile İncelenmesi

Kodu: 
15A05P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı