Sabuncu, A., Özener, H., "Mimari Dökümantasyonda Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Kullanımı: Tarihi Sismoloji Binası Örneği", Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, 2020,1,1,45-53.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: