Şekil Hafızalı Alaşımların (Shape Memory Alloys) Davranışlarının Kırılma Mekaniği Açısından İncelenmesi

Kodu: 
09HA601P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı