Sıçanlarda Bir Alzheimer Hastalığı Modelinin Davranışsal Immünohistokimyasal ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi

Kodu: 
00R0103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı