Silindirik Hacimli Parçaların Yoğun Bir Sıvı İçerisindeki Sedimantasyonu Sonucu Oluşan İki Boyutlu Pürüzlü Yüzeylerin Analizi

Kodu: 
02B0302
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı