Sismik Mikrobölgelendirme Amaçlı Jeolojik ve Geoteknik Değerlendirme ve Yer Sarsıntısı Tehlikesi Zeytinburnu Mikrobölgelendirme Projesi

Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı