Sitokrom P450 ve Glutation-S-Transferaz Gen Aileleri Polimorfizimlerinin Çeşitli Kanser Türleri ile İlişkisi

Kodu: 
05B102D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı