SMP Molekülünü Fosforlayan Kinazın ve SMP Sübstratlarının In-vitro ve In-vivo Yöntemlerle Tanımlanması

Kodu: 
05B101D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı