Sonlu Elemanlar Metodu ile Aponörotominin Akut Etkilerinin Araştırılması

Kodu: 
04HX0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı