Tarımsal Atıklardan Biyoetanol Üretimi ve Karbon Analizi (Carbon Analysis with Bioethanol Production from Agricultural Residues)

Kodu: 
5579D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı