Tip-2 Bulanık C-Ortalamalar (T2 BCO) Kümeleme Algoritmasının Geliştirilmesi Ve Kontrol Mühendisliğinde Uygulamaları

Kodu: 
6511D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı