Trakya'da (Kırklareli-Demirköy Dökümhanesi'nde) ve Çukurova'da (Tarsus-Gözlükule Höyüğü'nde) “Anadolu Teknoloji Tarihi“nin Hazırlanmasına Yönelik Saha ve Kazı Araştırmasının Yapılması

Kodu: 
04B0904
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı