Triosophosphate Isomerase (TIM) Enziminde Deamidasyona Etki Eden Faktörlerin Hibrid Hesapsal Yöntemlerle Belirlenmesi

Kodu: 
108T870
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı