Türkçe Metinlerin Analizine Yönelik Olarak Kavram Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Yürütücüsü: 
Kodu: 
110E162
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı