Ünlühisarcıklı, Ö., “Vocational training through the apprenticeship system in Turkey”, World Yearbook of Education 2007: Educating the Global Workforce: Knowledge, Knowledge Work and Knowledge Workers (World Yearbook of Education Series), L. Farrell, T. Fenwick (Derleyenler), 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: