Uzay Etki Sistemlerinde Argon Plasma Işınımının Modellenmesi ve Modelin Spektroskopik Ölçümlerle Deneysel Olarak Doğrulanması

Kodu: 
5030P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı