İn Vitro Sinir Ağlarında Sinirsel Etkinliğin Kontrolü İçin Optik Uyarımlı Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi

Kodu: 
14XD1
Yürütücüsü: 
Alan: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı