Vural, M., Erim, M.Z., Bindal, C., Zeytin, S., Üçışık, A.H., “Traumatological and ballistic aspects of alumina ceramics”, Bioceramics 15, 240-2, 623-625, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: