WGS Katalizörlerinin Aktif Sitelerinde Gerçekleşen Reaksiyon Basamaklarının Kuantum Mekaniksel Simülasyonlar Kullanılarak İncelenmesi

Kodu: 
14A05P5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı