WGS katalizörlerinin aktif sitelerinde gerçekleşen reaksiyon basamaklarının kuantum mekaniksel simülasyonlar kullanılarak incelenmesi

Kodu: 
14A05P5
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı