Yağcı, B., Ansal, A., “Balıkesir için mikrobölgeleme çalışmaları”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 221-232, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: