Yahşieli, R., Cılız, K., Anarım, E., “Saldırı tespit sistemi SNORT ile yakalanan saldırıların SOM yapısı içinde kümeleştirilmesi”, Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (SAVTEK 2004), 261-268, Ankara, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Türü: