Türk Dili ve Edebiyatı

Taşkın, G., "Osmanlı Edebiyatında "Ben" Anlatıları: on Altıncı Yüzyıla Ait Otobiyografik Metinlerden Örnekler”, Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Çalıştayı. 11-13 Mart 2020, İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM), İstanbul, 2020.

Türkçe

Oktay Uslu, Z., “Alevi-Bektashi Poetry as Discourse: Interpretive Communities and Discursive Categories”, Online Workshop: Approaching the Pir-talip Relationship as a Tool for Understanding Alevi deyiş/nefes, 9-10 Ekim 2020, Leipzig Üniversitesi, Leipzig, 2020.

Türkçe

Kara, H., “Sultanı Öldürmek: Polisiye Romanda Tarih, Bellek ve Kimlik“, Fatih ve Dönemi Arama Konferansı”, MSM ve Dönemi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 3-4 Eylül, Edirne, İstanbul, 2020,

Türkçe

Aşan, F., "What Can Ottoman Parliamentary Records Tell Us About the History of Translation?", The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students: (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 Kasım 2020, İstanbul, 2020.

Türkçe

Sayfalar