Yıldıran, G., “Eğitim ve insan hakları”, Avrupa Birliği ve Eğitim Bilimsel Toplantı Bildirileri, A. Çakır-İlhan (Derleyen), 73-88, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: