Zirai Atık ve Artıklardan, Atık Azaltımı Amacı ile Üretilen Biyoetanol Yakıtı için Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi

Kodu: 
09R103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı