1920lerden Günümüze Devlet Bütçesinden Eğitime Ayrılan Kaynakların Milli Savunma ve Diyanet Bütçeleriyle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yürütücüsü: 
Kodu: 
04D0503
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı