Akpınar, Y., “Bir eğitsel portal kullanımının ilköğretim öğrencilerinin bazı derslerdeki başarılarına etkisinin incelenmesi”, Proceedings of V. International Conference on Educational Techology, A. İşman (Derleyen), 101-106, Sakarya, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: