Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Dicle-Başbuğ, E., “Hümanist Balıkçı’nın öykülerinde ataerkil kadın söylemi”, Özgür Edebiyat, 13, 82-88, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 45-53, Mart-Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 30-36, Mayıs-Haziran, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Sınıflı toplum, cinsiyetsiz kadın: Suat Derviş ve M. Tahsin Berkant’ın romanlarında kadın figürü”, Varlık Dergisi, 13, 9-14, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle, E., “’Kutularda Sinek’ oyunu ve yazarın yalnızlığına dair”, Türk Edebiyatı, 434, 59, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Şehre inen tanrılar: Behçet Necatigil’in Şiirlerinde küçük insan mitosu”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 109-119, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “Yazıdan söze”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “…Ve değirmen dönerdi üzerine göstergebilimsel bir inceleme”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 181-191, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “İdeolojik devlet inşasında tiyatronun işlevi”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Atik, A., “Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi”, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 3, 37-47, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Başbuğ, E.D., “Cumhuriyet kadını sahnede: Halkevleri tiyatro oyunlarında kadının rolü”, Varlık, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Dicle, E., “Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilası ile Aşılanmış Olduğumdan…“,Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali, Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Anlatısı, 247-278, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Dicle, E., “Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış“, Şiir Dünyadan İbaret, Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, 116-154, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri“, Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “The (Un)Changing Matters of Citizenship in Theatre and Cinema Adaptations on the novel Murtaza“, 8. International Conference on Narrative Language Studies, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar“, Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., (Telif)​​​​​, Ben Yüz Çiçekten Yanayım​​​​​, İmge Kitabevi Yayınları​​​​​, Ankara​​​​​, 2020​​​.​​​​​ Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2020
Bertaux, S., “Türkçe Basıma Önsöz”, in Springborg, p., Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı: 9-14, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Bulut, H., "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Feminizm, cilt 10" Yayınevi: İletişim Yayınları, Kasım 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2020
Bulut, H., "1990 Sonrası Türkçe Edebiyatta Kadın İmgeleri: 'Özgür Kızlar', Deli ve Yazar Kadınlar”, (Sibel Kır ile birlikte yazıldı) 753-765, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum- Nâzım Hikmet ve Aleksandr Fadeyev Dostluğunun Söyledikleri, Asos Journal-The Journal of Academic Social Science, Yıl: 8, Sayı 108, Eylül 2020, s. 354-365, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Dicle, E., Devletlü Tiyatro: Tanzimattan Bugüne Devlet-Tiyatro İlişkisi“, Notos, Şubat-Mart 2020, 42-47, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale, Bildiri 2020
Dicle, E.,“Sahnedeki Oyuk-Tanzimattan 1950’lere Tiyatroda Kadın Yazarlığı“, Kimin Kanonu? Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Sanatçılar, Disiplinlerarası Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 8 Mart 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2020
Bulut, H., “Behçet Necatigil’in şiir dünyasına başka bir eksenden bakış: Gündelik hayat”, Türk Edebiyatı, 434, 50-53, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Halide Edib Adıvar’ın güçlü kadın modeli: Ayşe(ler) ve Ateşten Gömlek(ler)”, Varlık, 1231, 12-17, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Postkolonyalizm üzerine düşünmek”, Evrensel Kültür, 226, 52-57, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Application of the dynamic rotational isomeric states model to poly (ethylene oxide) and comparison with nuclear magnetic relaxation data”, Macromolecules, 22, 5, 2396-2403, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Queslel, J.P., Monnerie, L., Erman, B., “Characterization of segmental orientation in stretched rubbery networks by the stationary fluorescence polarization technique”, Journal of Macromolecular Science-Chemistry, A26, 1, 93-123, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Bahar, İ., Mattice, W.L., “Dynamics of conformational transitions to isomeric states favoring intramolecular excimer formation in aromatic polyesters with methylene or oxyethylene spacers”, Journal of Chemical Physics, 90, 11, 6783-6790, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Bahar, İ., Mattice, W.L., “Dynamics of conformational transitions to isomeric states favoring intramolecular excimer formation in polymeric chains application to dimer models of polystyrene”, Journal of Chemical Physics, 90, 11, 6775-6782, 198. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Erman, B., Mark, J.E., “Rubberlike elasticity”, Annual Review of Physical Chemistry, 40, , 351-374, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri İnceleme SCI-E 1989
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., “Small angle neutron-scattering from elastomeric networks1. calculated scattering from a path containing several junctions in the James Guth Model”, Macromolecules, 22, 12, 4502-4506, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Bahar, İ., “Stochastics of rotational isomeric transitions in polymer chains”, Journal of Chemical Physics, 91, 10, 6525-6531, 1989. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1989
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Bahar, İ., Erman, B., “A closed form solution for the internal dynamics of polymer chains 1. bonds with independent rotational potentials”, Journal of Chemical Physics, 92, 7, 4513-4518, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Erman, B., Bahar, İ., Kloczkowski, A., Mark, J.E., “A lattice model for segmental orientation in deformed polymeric networks”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 200, 348, POLY, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1990
Bahar, İ., Erman, B., Kloczkowski, A., Mark, J.E., “A lattice model for segmental orientation in deformed polymeric Networks 2. effect of chain stiffness and thermotropic interactions”, Macromolecules, 23, 26, 5341-5346, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Kuntman, A., Bahar, İ., Baysal, B.M., “Conformational characteristics of poly(ethyl methacrylate) dipole moment measurements and calculations”, Macromolecules, 23, 23, 4959-4963, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Effect of surrounding medium on intramolecular conformational changes in probe molecules”, Macromolecules, 23, 16, 3805-3811, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Bahar, İ., Mattice, W.L., “Efficient calculation of the intramolecular contribution to orientational autocorrelation functions using dynamic rotational isomeric state theory”, Macromolecules, 23, 10, 2719-2723, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Erman, B., Bahar, İ., Kloczkowski, A., Mark, J.E., “Lattice model for segmental orientation in deformed polymeric networks .1. contribution of intermolecular correlations”, Macromolecules, 23, 26, 5335-5340, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Local orientational motions in flexible polymeric chains”, Macromolecules, 23, 4, 1174-1180, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., “Neutron scattering from elastomeric Networks 2 an alternative Phantom network model”, Macromolecules, 23, 4, 1222-1224, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bilimsel Not SCI-E 1990
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., “On the flory-ronca theory of systems of rodlike particles”, Macromolecules, 23, 23, 5035-5037, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bilimsel Not SCI-E 1990
Özkul, M.H., Onaran, K., “Stress relaxation in stretched networks immersed in solvent”, Journal of Polymer Science Part B Polymer Physics, 28, 10, 1781-1790, 1990. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1990
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., Bahar, İ., “A lattice model for segmental orientation in deformed polymer Networks characterization of stres strain relationships and phase transitions for networks of semirigid chains”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 202, 16-COLL, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1991
Bahar, İ., Mattice, W.L., “Bimodal distribution of relaxational modes for the helix coil transition in poly (oxymethylene)”, Macromolecules, 24, 4, 877-882, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Bahar, İ., Zuniga, I., Dodge, R., Mattice, W.L., “Configurational statistics of poly(dimethylsiloxane) 2. a new rotational isomeric state approach”, Macromolecules, 24, 10, 2993-2998, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Bahar, İ., Zuniga, I., Dodge, R., Mattice, W.L., “Conformational statistics of poly (dimethylsiloxane) 1. probability distribution of rotational isomers from molecular dynamics simulations”, Macromolecules, 24, 10, 2986-2992, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Erman, B., Bahar, İ., “Dynamics of rotational isomerization in polymers in solution and in the bulk state”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 202, 18-COLL, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1991
Zuniga, I., Bahar, İ., Dodge, R., Mattice, W.L., “Molecular dynamics analysis of transitions between rotational isomers in polymethylene”, Journal of Chemical Physics, 95, 7, 5348-5354, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Erman, B., Bahar, İ., Yang, Y., Kloczkowski, A., Mark, J.E., “Novel orientation techniques for the preparation of high performance materials from semiflexible polymers such as the cellulosics”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 202, 15-COLL, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1991
Bahar, İ., Lee, K.J., Mattice, W.L., “Relaxation of runs of transrotational isomers in single racemic poly (vinyl chloride) chains”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 202, 69-POLY, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1991
Erman, B., Haliloğlu, T., Bahar, İ., Mark, J.E., “Segmental orientation in uniaxially deformed Networks a higher order approximation for finite chains and large deformations”, Macromolecules, 24, 4, 901-907, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., Eichinger, B.E., “Statistical mechanics of rubber elasticity comment”, Journal of Chemical Physics, 95, 9, 7015-7016, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Editoryal Yazı SCI-E 1991
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Stochastic treatment of conformational transitions of polymer chains in the sub rouse regime”, Macromolecules, 24, 12, 3618-3626, 1991. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1991
Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., “Correlations among chains along a cross linked path in a phantom network and their characterization by sans”, Macromolecules, 25, 9, 2455-2458, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Neuburger, N.A., Mattice, W.L., Bahar, İ., “Correlations of nearest neighbor bonds in certain poly (dialkylsiloxanes)”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 203, 35-IEC, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1992
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Kinematics of polymer chains with freely rotating bonds in a restrictive environment 1. theory”, Macromolecules, 25, 23, 6309-6314, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Kinematics of polymer chains with freely rotating bonds in a restrictive environment 2. conformational and orientational correlations”, Macromolecules, 25, 23, 6315-6321, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Bahar, İ., Neuburger, N., Mattice, W.L., “Mechanism of local conformational transitions in poly (dialkylsiloxanes) – molecular dynamics simulations and dynamic rotational isomeric state approach”, Macromolecules, 25, 18, 4619-4625, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Neuburger, N., Bahar, İ., Mattice, W.L., “Molecular dynamics simulations of poly (dialkylsiloxanes) conformational statistics and unperturbed chain dimensions”, Macromolecules, 25, 9, 2447-2454, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Erman, B., Bahar, İ., Kloczkowski, A., Mark, J.E., “Networks with semiflexible chains”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 203, 78-PMSE, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1992
Haliloğlu, T., Bahar, İ., Erman, B., “Orientational and conformational correlations in deformed polymer chains with fixed end to end separation a brownian dynamics simulation study”, Journal of Chemical Physics, 97, 6, 4428-4437, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Bahar, İ., Erman, B., Kremer, F., Fischer, E.W., “Segmental motions of cis polyisoprene ın the bulk state interpretation of dielectric relaxation data”, Macromolecules, 25, 2, 816-825, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Besbes, S., Cermelli, I., Bokobza, L., Monnerie, L., Bahar, İ., Erman, B., Herz, J., “Segmental orientation in model networks of poly (dimethylsiloxane) fourier transform infrared dichroism measurements and theoretical interpretation”, Macromolecules, 25, 7, 1949-1954, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Erman, B., Mark, J.E., “Stress strain isotherms for elastomers cross linked in solution 2. interpretation in terms of the constrained chain model”, Macromolecules, 25, 7, 1917-1921, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Akçasu, A.Z., Bahar, İ., Erman, B., Feng, Y., Han, C.C., “Theoretical and experimental study of dissolution of inhomogeneities formed during spinodal decomposition in polymer mixtures”, Journal of Chemical Physics, 97, 8, 5782-5793, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Haliloğlu, T., Erman, B., Bahar, İ., “Time dependent probability distribution functions for orientational motions of segments in polymer chains”, Journal of Chemical Physics, 97, 6, 4438-4444, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Besbes, S., Bokobza, L., Monnerie, L., Bahar, İ., Erman, B., “An infrared dichroism investigation of segmental orientation in dry and swollen poly(dimethylsiloxane) Networks”, Polymer, 34, 6, 1179-1182, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Vilgis, T.A., Erman, B., “Comparison of the constrained junction and the slip link models of rubber elasticity”, Macromolecules, 26, 24, 6657-6659, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bilimsel Not SCI-E 1993
Yurtsever, E., Erman, B., “Configurational properties of polypyrrole chains”, Polymer, 34, 18, 3887-3892, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Bahar, İ., Jernigan, R.L., “Conformational characteristics of model proteins with homogeneous and nonhomogeneous interactions”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 206, 79-PHYS, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1993
Bahar, İ., Erman, B., Kremer, F., Fischer, E.W., “Dynamic rotational isomeric state approach for segmental motions of cis-polyisoprene in the bulk state”, Application of Scattering Methods to the Dynamics of Polymer Systems, 91, 1-4, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bildiri CPCI-S 1993
Yang, Y., Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., Bahar, İ., “Elastic and optical-properties of deformed swollen networks of semirigid chains”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 206, , 295-POLY, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1993
Erman, B., “Entanglements in amorphous polymer networks”, Makromolekulare Chemie-Macromolecular Symposia, 76, 53-62, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri SCI-E, CPCI-S 1993
Avcı, D., Küsefoğlu, S.H., “Functionalization and cross linking Reactions of ethyl-alpha-hydroxymethylacrylate”, Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry, 31, 12, 2941-2949, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Erman, B., Bahar, İ., Besbes, S., Bokobza, L., Monnerie, L., “Interpretation of segmental orientation in deformed networks in terms of constrained junction model of rubber elasticity”, Polymer, 34, 9, 1858-1869, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Erman, B., Bahar, İ., “Local dynamics of freely rotating polymer-chains in dense systems”, Application of Scattering Methods to the Dynamics of Polymer Systems, 91, 16-19, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bildiri CPCI-S 1993
Erman, B., “Mechanical-behavior of swollen networks”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 206, 265-PMSE, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1993
Hsu, Y.H., Mark, J.E., Erman, B., “Moduli of model elastomeric networks prepared from polymer chains having a high plateau modulus, and their interpretation in terms of the constrained chain model”, Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physics, 31, 4, 481-486, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Haliloğlu, T., Erman, B., Bahar, İ., “Orientational mobility in uniaxially deformed polymer chains a Brownian dynamics simulation study”, Polymer, 34, 2, 440-442, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Bokobza, L., Besbes, S., Monnerie, L., Bahar, İ., Erman, B., “Segmental orientation in model networks of poly(dimethylsiloxane) fourier transform infrared dichroism measurements and theoretical interpretation”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 205, 144-PMSE, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1993
Bahar, İ., Badur, B., Doruker, P., “Solvent effect on translational diffusivity and orientational mobility of polymers in solution a molecular dynamics study”, Journal of Chemical Physics, 99, 3, 2235-2246, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1993
Kanberoğlu, C., Bahar, İ., Erman, B., “Stress strain relations and molecular orientation in highly cross linked cis polyisoprene networks”, Polymer, 34, 23, 4997-4999, 1993. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bilimsel Not SCI-E 1993
Yang, Y., Kloczkowski, A., Mark, J.E., Erman, B., Bahar, İ., “A novel orientation technique for semirigid polymers 1. preparation of cross linked cellulose acetate and hydroxypropylcellulose films having permanent anisotropy in the swollen state”, Colloid and Polymer Science, 272, 3, 284-292, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Mark, J.E., Yang, Y., Kloczkowski, A., Erman, B., Bahar, İ., “A novel orientation technique for semirigid polymers 2. mechanical properties of cellulose acetate and hydroxypropylcellulose films”, Colloid and Polymer Science, 272, 4, 393-399, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Jernigan, R., Raghunathan, G., Bahar, İ., “Characterization of interactions and metal ion binding sites in proteins”, Current Opinion in Structural Biology, 4, 2, 256-263, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Şakrak, G., Bahar, İ., Erman, B., “Computer simulations of 2 dimensional trifunctional bimodal networks”, Macromolecular Theory and Simulations, 3, 1, 151-161, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Baysal, C., Erman, B., Bahar, İ., “Contribution of short range intramolecular interactions to local chain dynamics”, Macromolecules, 27, 13, 3650-3657, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Bahar, İ., Jernigan, R.L., “Cooperative structural transitions induced by nonhomogeneous intramolecular interactions in compact globular proteins”, Biophysical Journal, 66, 2, 467-481, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Bahar, İ., Erman, B., Monnerie, L., “Effect of molecular structure on local chain dynamics analytical approaches and computational methods”, Atomistic Modeling of Physical Properties, 116, 145-206, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri İnceleme SCI-E 1994
Erman, B., Mark, J.E., “Entanglements in amorphous polymer networks”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 207, 72-PMSE, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1994
Avcı, D., Küsefoğlu, S.H., Thompson, R.D., Mathias, L.J., “Ester derivatives of alpha-(hydroxymethyl)acrylates itaconate isomers giving high molecular weight homopolymers”, Macromolecules, 27, 7, 1981-1982, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Bilimsel Not SCI-E 1994
Avcı, D., Küsefoğlu, S.H., Thompson, R.D., Mathias, L.J., “Ester derivatives of alpha hydroxymethylacrylates itaconate isomers giving high molecular weight polymers”, Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry, 32, 15, 2937-2945, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Bahar, İ., Erman, B., Fytas, G., Steffen, W., “Intramolecular contributions to stretched exponential relaxation behavior in polymers”, Macromolecules, 27, 18, 5200-5205, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Erman, B., “Mechanical behavior of swollen networks”, Superabsorbent Polymers, 573, 50-63, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri SCI-E, CPCI-S 1994
Wang, S.H., Mark, J.E., Erman, B., Fakirov, S., “Mechanical properties of thermoplastic elastomers of poly(butylene terephthalate) and poly(ethylene glycol) in a bending deformation”, Journal of Applied Polymer Science, 51, 1, 145-151, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994
Avcı, D., Küsefoğlu, S.H., Thompson, R.D., Mathias, L.J., “Polymerization characteristics and polymer properties of ester derivatives of alpha hydroxymethylacrylates itaconate isomers giving high molecular weight polymers”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 208, 74-POLY, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Toplantı Özeti SCI-E 1994
Bahar, İ., Erman, B., Haliloğlu, T., “Role of structural heterogeneities on segmental orientation in deformed chains application to alternating copolymers”, Macromolecules, 27, 7, 1703-1709, 1994. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1994

Sayfalar