Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Yıldırım, E., Soncu-Büyükişcan, E., Kurt, E., Acar, B., et.al., “Differential Resting State Connectivity and Its Relationship with Cognitive Performance among Participants with Subjective Cognitive Impairment (SCI), Mild Cognitive Impairment (MCI), and Early Stage Alzheimer’s Disease (AD)”, Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2017/Alzheimer’s Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, 2017. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yılmaz, Z.Y., Kahya Z.P., “Feature and Classifier Selection for Respiratory Sound Classification”, ELECO 2017, 2017. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Zafari, G., Koca, M., Wang, X., Sriyananda M.G.S.,“Antenna Grouping in Dual-Polarized Generalized Spatial Modulation”, IEEE 86th Vehicular Technology Conference, 2017. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Aşıcı T,E., “Recent Results on Equimatchable Graphs”, 2017. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Aşıcı, T.E., “Edge Extremal Graphs under Degree and Matching Number Restrictions”, 17th Haifa Workshop on Interdisciplinary Applications of Graphs-CRI, 2017. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Ekşioğlu, M., “Ergonomics in Design: Safety and User Experience Factors”, 2nd International Conference on Design and Production Engineering”, Paris/Nov. 13-14, 2017. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Korugan, A., Ata, S., Fadıloğlu, M., “The Impact of Orbit Dependent Return Rate on the Control Policies of a Hybrid Production System”, 11th SMMSO Comference 2017. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Akalp, S., Orakçal, K., Luş, H., İlki, A., Ersoy, U.,“A Simplified Preliminary Design Method for Low-to-Medium Rise Reinforced Concrete Buildings”, 16th World Conference on Earthquake Engineering, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Akça, A.H., Özyurt-Zihnioğlu, N., “Mineral Katkılı Lifli Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisiyle Oluşan Yüzey Çatlakları ve Dayanım Kayıpları”, Beton 2017 Hazır Beton Kongresi, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Altınkaya, S., Yalçın, M.C., Kaya, O.,“Yapı Elemanlarının Tekrarlanan Yalın Burulma Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi”, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Boduroğlu, Ş., Çinicioğlu, Ö., “Evaluation of Liquefaction Susceptibility based on Peak Dilatancy and Particle Shape Characteristics”, 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Cengiz, C., Güler, F.E., “Design and Commissioning of a Novel Large Scale Multi-Sectional Cyclic Shear Box for Evaluating the Lateral Dynamic Response of Geosynthetic Encased Granular Column”, 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Çağlayan, S.S., Özorhon-Orakçal, B., “Feasibility of Insulation Applications on Existing Buildings in Turkey”, International Conference on Sustainable Futures, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Çomu, S., Taylor, J.E., Sturts-Dossick, C., Lorio, J., Anderson, A., Shealy, T., “Examining the Effect of Boundary Spanning Technologies in Virtual Project Teams”, Lean Computing in Construction Congress, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Demirkesen, S., Özorhon-Orakçal, B., “An Iron Triangle Project Management Model for Construction Firms,” Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Başaran, Ş.,“Kent İçi Ulaşımda Yolculuk Paylaşım Uygulamalarının İrdelenmesi”, Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, ICC, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Çetinel, Y., “Otobüs Konum Verileri Kullanılarak Ulaşım Ağındaki Dar Boğazların Tespit Edilmesi”, Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, ICC, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Günay, G., “İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Arasındaki Ulaşım Tür Seçimleri,” Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, ICC, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Günay, G., “Carpooling Between Campuses: Case Study of Bogazici University,” 96th TRB Annual Meeting, Washington D.C., 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Arısoy, A.A., Karaman, O., “Personel Taşıtlarının Toplu Ulaşım Türleri ile Bütünleşmesi: Boğaziçi Üniversitesi Örneği,” Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Arısoy, A.A., Aytekin, K., Karaman, O.,Cetinel, Y., Yapar, M., “Havalimanlarına Taksi ile Erişim: İstanbul Örneği,” Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, ICC, İstanbul, 2017 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Gökaşar, I., Dündar, S., Buran, B., “Yolcu İhtiyaçlarının İncelenmesi: İETT Örneği”, Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, ICC, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Güllü, A., Yüksel, E., Yalçın, M.C., “Elastik Deprem Giriş Enerjisi Spektrumunun Deneysel İncelenmesi”, presented at the Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Güllü, A., Yüksel, E., Yalçın, M.C., Dindar, A.A., Özkaynak, H., “Experimental Verification of the Elastic Input Energy Spectrum and a Suggestion”, Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Güllü, M.F., Orakçal, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls”, 16th World Conference on Earthquake Engineering, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Hüner, E. E., Dündar, S., Gökaşar, I., “Türkiye ve Avrupa Birliği Raylı Sistem Politikalarının Karşılaştırılması”, Transist International Istanbul Transport Congress and Exhibition, Istanbul Congress Center, İstanbul, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Jones, M., Selamet, S., Wang, Y., Çalış, M.,“Fire Safety of High-Rise Residential Buildings: Scope of Fire Engineering and Comparison between UK and Turkish Practice”, ASFE, Manchester, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kıral, I. A., Çomu, S., “Safety Training for Scaffolding and Formwork Construction By Using Virtual Environment”, Lean Computing in Construction Congress, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kolozvari, K., Miller, R., Orakçal, K., “Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls for Performance Based Design”, 11th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kolozvari, K., Orakçal, K., Wallace, J.W., “New OpenSees Models for Simulation of Nonlinear Flexural and Shear-Flexural Interaction Behavior of Reinforced Concrete Walls and Columns”, 16th World Conference on Earthquake Engineering, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Okuyan, S., Yalçın, M.C., Yüksel, E., “Tek Serbetlik Dereceli Sistemlerin Yapıya Giren Sismik Enerjisinin Ölçeklendirilmesi”, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Olsen, C., Shealy, T., Paige, F., Taylor, J.E., Anderson, A., Çomu, S., “Do Virtual Worlds Amplify or Reduce Cognitive Bias in Group Decision Making: An Investigation During the Design of a Bio- Inspired Building”, 15th Engineering Project Organization Conference, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özorhon-Orakçal, B., Karahan, U., Çağlayan, S.S.,“Analysing the Components of Building Information Modelling (BIM) in Construction Projects”, Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özorhon-Orakçal, B., Kuş, C., Çağlayan, S.S., “An Analytic Network Process Model to Assess the International Competitiveness of Contracting Firms”, International Research Week, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özorhon-Orakçal, B., Çağlayan, S.S., “Using Building Information Modelling (BIM) Based Tools to Support Early Design Decisions”, Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özorhon-Orakçal, B., Durna, E., Çağlayan, S. S., “Critical Success Factors for Public Private Partnership Projects in Developing Countries: Case of Turkey,” International Research Week, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Soyöz, S., Karcıoğlu, E., Aytulun, E., Kaynardağ, K.K., Peylan, S., Karadeniz, A., “Dynamic Identification-Model Updating-Seismic Performance Assessment of Stone Arch Bridges”, Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Şahinkaya, Y., Orakçal, K., İlki, A., “Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Tekrarlı Yatay Yükler Altındaki Performansı ve Deprem Etkilerine Karşı Güçlendirilmesi”, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yardımcı, F., Yalçın, M.C., Yüksel, E., “Sarsma Masası Deneylerinde Video Kayıtları Kullanılarak Geliştirilen Bir Ölçüm Yöntemi”, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Acar, B., Başar, M.S., Eropak, B.M., Çağlayan, B.S., Aksoylu A.E., “CO2 Adsorption over Modified AC Samples: A New Methodology for Determining Selectivity”, Europocat 13, Florence, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Altundemir, S., Eribol, P., Uğuz, A.K., “Evolution of the Electrohydrodynamic Instability in a Microchannel: Experiment” Instabilities and Bifurcations in Fluid Dynamics (7th International Symposium), The Woodlands, Texas, US, July 11-14, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Avcı, A.K. “Multiphase Catalytic Reaction Engineering Applications for Sustainable Production of Fuels and Chemicals”, 4th Anatolian School of Catalysis, İzmir, Turkey, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Başar, M.S., Çağlayan, B.S., Aksoylu, A.E.,“A Study on CO-free Hydrogen Production in a Fuel Processor Prototype”, Europacat 13, Florence, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Baysal, M., Günay, M.E., Yıldırım, R., “Knowledge Extraction for Steam Reforming of Methane: A Statistical Review of Past Publications by Decision Trees”, EUROPACAT 2017, Florence, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Bulutoğlu, P.S., Avcı, A.K., “Catalytic CO2 Reforming of Glycerol for Hydrogen Production”, HYPOTHESIS XII-28-30 June 2017, Syracuse, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Çağlayan, B.S., Bal, H., Demirhan, D., Aksoylu A.E., “A Study on Characterization and Methane Dry Reforming Performance of Promoted Co/Zro2 Catalysts”, Europacat 13, Florence, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Can, H.M., Önsan, Z.İ., Avcı, A.K.,“Parametric Investigation of Direct Catalytic Conversion of Synthesis Gas to Dimethyl Ether”, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Adana, Turkey, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Delparish, A., Avcı, A.K.,“Catalytic Reforming of Glycerol to Hydrogen in Wall Coated Microchannels”, 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Adana, Turkey, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Delparish, A., Ekici, C., Avcı, A.K., “Microchannel Enabled Reforming of Glycerol over A Rh-Based Catalyst”, 25th North American Catalysis Society Meeting, Denver, Colorado, USA. , 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Delparish, A., Koç, S., Ekici, C., Avcı, A.K.,“Oxidative and Non-Oxidative Steam Reforming of Glycerol in a Microchannel Reactor”, EuropaCat 2017, Florence, Italy,2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Doruker-Turgut, P., “Ligand Binding Effect on Protein Vibrational Dynamics and its Implications for Drug Design”, ABD University of Pittsburgh, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Doruker Turgut, P., “European Biophysics Journal With Biophysics Letters”, 11 TH EBSA Congress 16-20.07.2017-Uluslararası-Poster Sunumu-İngiltere-Edinburg, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Doruker Turgut, P., “P35-Virtual Screening of Approved Drugs for Pyruvate Kinase Inhibition of Antibiotic-Resistant Bacteria” International Symposium on Chemistry on Molecelur Nanoscience, Poster sunumu-30.10.2017-Uluslararası- İstanbul- Türkiye, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Doruker Turgut, P., “P83-Investigation of Allosteric Pathways on the Bacterial Ribosome” International Symposium on Chemistry on Molecelur Nanoscience, İstanbul-Türkiye, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Doruker Turgut, P., “Conformatioral Sampling and Ensemble Docking for Highly Flexible and Supramolecular Structures”, 5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Can, E., Yıldırım, R., “Data Mining for Catalytic and Photocatalytic Energy Production Processes from Historical Data in Literature”, EUROPACAT 2017, Florence, Italy, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Eren, A., Özkara, A., Özkırımlı-Ölmez, E., Ülgen, Ş.K., “In The Light of Pharmacological Chaperone Search for Metachromatic Leukodistrophy:Effects of Mutations and Ph on The Stability and Dynamics of Arylsulfatase A”, Neurodenegerative Disorders, SF, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Eren, A., Özkara, A., Özkırımlı Ölmez, E., Ülgen, Ş.K., “Insights into Inactivity of Arylsulfatase A due to Two Novel Cases: W318C and E307K+T391S, ICC9”, Long Island, USA, Poster Presentation, May 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Eren, A., Özkara, A., Özkırımlı Ölmez, E., Ülgen, Ş.K., “Pharmacological Chaperone Search For Lysosomal Storage Diseases: Metachromatic Leukodistrophy”, Gaucher Disease, Tay Sachs, ICC 9, Long Island, USA, Oral Presentation, May 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Güven, S., Gökaliler, F., Eropak, B.M., Aksoylu, A.E., “A Study on Bimetallic Watergas Shift Catalysts To Be Used in Fuel Processing”, Europacat 13, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Haliloğlu, T., “Global Dynamics in Protein Allostery”, 5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul-Bahçeşehir 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Haliloğlu, T., “Global Dynamics in Seguence Variations Integrating Genomics and Biophysics to Comprehend Functional Genetic Cariation”, İtalya,Torino, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Haliloğlu, T., “Hücre Ölümünde Biyoinformatik Yaklışımlar-Moleküler Modelleme Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler”, Çalıştay Programı-Davetli Konuşmacı, Ulusal-Türkiye-Gebze, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Odabaşı, İ. E., Gençtürk, E., Puza, S. Mutlu, Ş., Ülgen, Ş.K., “Investigation of Cell Cycle Network of Yeast Using Lab-On-A-Chip Platform”, 3rd Microfluidics Congress, London,4-5 Dec 2017. Poster presentation. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Haliloğlu, T., “P59-Oncogenic Mutations on Rac1 Regulate Rac1-PAK1 Binding by Shifting the Binding State through Global Mode Perturbations”, International Symposium on Chemistry VİA Computation Applications on Molecular Nanoscience,Türkiye-İstanbul, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Ozan, S. C., Uğuz, A.K., “Effect of Electrical Marangoni Number on Electrohydrodynamic Instability”, Instabilities and Bifurcations in Fluid Dynamics (7th International Symposium), The Woodlands, Texas, US, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özer, O., Çağlayan, B.S., Aksoylu A.E., “Design and Development of Pt Based Trimetallic WGS Catalysts”, Europacat 13, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Paksoy, A.I., Çağlayan, B.S., Aksoylu, A.E., “FTIR-DRIFT Analysis of Surface Interaction of Each Species at CoCe/ZrO2 System for Carbon Dioxide Reforming of Methane (CDRM)”, Europacat 13, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Saadetnejat, D., Yıldırım, R., “Hydrogen Production over Au/SrTiO3 via Photocatalytic Water Splitting”, EUROPACAT 2017, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Şener, N., Günay, M. E., Yıldırım, R., “Neural Network Analyses of Literature on Dry Reforming of Methane over Ni Catalysts”, EUROPACAT 2017, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Uzun, A., Çağlayan, B.S., Aksoylu A.E., “A DFT Study on Interaction between Au, Re and AuRe Surfaces with Species Involved in WGS Reaction”, Europacat 13, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yıldırım, R., “Data Mining for Catalytic and Photocatalytic Energy Production Processes from Historical Data in Literature”, EUROPACAT 2017, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yıldız, M. G., Günay, M. E., Davran-Candan, T., Yıldırım, R., “Data Mining for CO2 Capture from Flue Gas Streams over Amine Functionalized Mesoporous Silica”, EUROPACAT 2017, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yüce, M., Ülgen, Ş.K., Özkırımlı-Ölmez, E., Sarıyar-Akbulut, B., “Motility Studies by Using Microfluidic Technology”, 5th International Drug Design Congress, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yumru, G., Başar, M.S., Çağlayan, B.S., Aksoylu, A.E.,“WGS Kinetics Over Pt Based Trimetallic Catalyst Under Realistic Conditions”, Europacat 13, Floransa, İtalya, 2017. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Atalık, S.K., Mercan, H., “Sakküler Anevrizmanın 2 Boyutlu Sayısal Modellemesi- Duvar Kayma Gerilmesi Analizi”, 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Çelik, M., Kokal, U., “Development of BUSTLab Thrust Stand for mili-Newton Level Thrust Measurements of Electric Propulsion Systems”, 35th International Electric Propulsion Conference, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Çelik, M., Kurt, H., “Ferromagnetic Enhanced Inductively Coupled Plasma Cathode For Thruster IonNeutralization”, 17th International Conference on Ion Sources, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Engül, M., Ersoy, N.B., “Experimental and Numerical Investigation of The Crushing Process of Composite Crash Box”, 21ST International Conference On Composite Materials (Iccm-21), 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Khosroshahi, F. K., Ertürk, H., Mengüç M. P., “Enhancement of Spectral Absorption and Transmission of Graphene Based Nano-Structures in Narrow-Bands”, 3rd International Workshop on Nano-Micro Thermal Radiation, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Khosroshahi, F.K., Ertürk, H., Mengüç, M.P.,“Enhancement of Spectral Absorption of Graphene Based Nano-Structures In Narrow-Bands”, 16th Electromagnetic and Light Scattering Conference Els-Xvi, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kokal, U., Çelik, M., “Development of a Mili-Newton Level Thrust Stand for Thrust Measurements of Electric Propulsion Systems”, 8th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kokal, U., Turan, N., Kurt, H., Çelik, M., “Design Improvements and Experimental Measurements of BURFIT-80 RF Ion Thruster”, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kokal, U., Turan, N., Kurt, H., Çelik, M., “Development of the New BUSTLab Hall Thruster with Internal Coaxial Hollow Cathode”, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Kokal, U., Turan, N., Kurt, H., Çelik, M., “Thermal Analysis and Testing of Different Designs of Lanthanum Hexaboride Hollow Cathodes”, 8th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Oktav, A., Yılmaz, Ç., Anlaş, G., “The Helmholtz Resonator Effect of the Trunk Cavity in the Acoustic Response of a Sedan”, SAE 2017 Noise Vibration Conference and Exhibition, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Özüpek-Podnos, Ş., “Computational Techniques Concerning Servicelife Prediction of Solid Rocket Motors”, Sto-Mp-Avt-268, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Savaş, Y., Baştürk, H.İ., “Adaptive Backstepping Control Design for Active Suspension Systems Actuated by Four-Way Valve-Piston”, American Control Conference , 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yalkılıç, C., Sönmez, F.Ö., Ersoy, N.B., “Optimum Design of A Sandwich Plate With A New Core Design”, 20th International Conference on Composite Structures, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yıldız, M.S., Çelik, M., “Preliminary Thrust Measurement Results of the BUSTLab Microwave Electrothermal Thruster”, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yılmaz, Ç., Orta, A.H., “Wide Band Gaps at Low Frequencies using Inerters”, 4th International Conference on Phononic Crystals/Metamaterials, Phonon Transport/Coupling and Topological Phononics, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yüksel, O., Yılmaz, Ç.,“Size and Topology Optimization of Inertial Amplification Induced Phononic Band Gap Structures”, ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2017), 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Yurdabak, V., Özüpek-Podnos, Ş., “Comparison of The Implicit and Explicit Finite Element Methods In Quasi-Static Analysis of Rubber-Like Materials”, Eccmr X, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Alvarez, M.D., Campo, S., “Cross-Border Marketing in Tourism: Country Animosity and the Role Of Media”, 7th Advances in Tourism Marketing, 2017, Casablanca, The Art of Living Together, 169-172, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
Hatipoğlu B., “Human Capital Management in Support of Sustainable Business Model Innovations”, 2nd International Conference on New Business Models, Graz, Avusturya, Exploring a Changing View on Organizing Value Creation: Developing New Business Models, 99, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
Hatipoğlu, B., “Partnership Building for Sustainable Food”, Fragmented Regional Worlds: Inequality and Populism In A Globalizing World, Sydney, Avustralya, 1, 6-7, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
İnelmen, K., Bulut S., Ertinaz, A., Karaca, M., Küçüker, B.,“Workplace Creativity of Generation Xer versus Millennial Hotel Employees: The Effects of Mobbing and Sexual Harassment Perceptions”, International Research Conference on Business, Marketing, Management and Education Studies, İstanbul, 1, 67-72, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
İnelmen, K., Kırant-Yozcu, Ö., “An Investigation of Potential MICE Sector Employees Work Values”, International Research Conference on Business, Marketing, Management and Education Studies, İstanbul, 1, 73-77, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
İnelmen, K., Hatipoğlu, B., “Curbing Turnover Intention: HRM Strategies for Istanbul Hotels Personnel”, 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Florida, USA, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017
Anıl, O., Memiş, S., Okçu, D., Hatipoğlu, B., “Supporting Rural Entrepreneurship through a Slow Food Event ”, Futourism 2017, Mersin, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entreprenurship and Sustainability, 1, 1643-1651, 2017. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2017

Sayfalar