Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Hortaçsu, N., Cem-Ersoy, N., “Values, identities and social constructions of the European Union among Turkish university youth”, European Journal of Social Psychology, 35, 107-121, 2005. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Irzık, G., “Türkiye’de ders kitaplarında insan hakları: Gelişmeler, problemler ve çözümler”, Nasıl Eğitiliyoruz?, D.T. Ceylan, G. Irzık (Derleyenler), 26-34, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
İnan, İ., “Discovery and inostensible de re knowledge”, Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, R.S. Cohen, G. Irzık, G. Güzeldere (Derleyenler), 153-162, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston, 2005. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
İnelmen, K., İşeri-Say, A., Kabasakal H., “Participation lethargy in disaster preparedness organizations within the framework of a Turkish CBO”, International Journal of Sociology and Social Policy, 24, 10-11, 130-158, 2005. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
İşeri-Say, A., İnelmen, K., Kabasakal, H., “Örgütlü katılım ve afet yönetimi etkileşimi”, Öneri Dergisi, 6, 23, 9-18, 2005. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
İşeri-Say, A., İnelmen, K., Kabasakal, H., “Örgütlü katılım ve afet yönetimi etkileşimi”, Öneri Dergisi, 6, 23, 9-18, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Kafesçioğlu, Ç., “Sinan” ve “Topkapı Sarayı” maddeleri", Encyclopedia of Early Modern Europe, New York, Charles Schribners and Sons, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Karabatı, S., İşeri-Say, A., “Relating work values to societal values: Evidence from the Turkish business context”, Cross Cultural Management: An International Journal, 12, 2, 85-108, 2005. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (68): Osmanlı polisine copun gelişi: Efendiler, buna “cop” derler...! (1895)”, Toplumsal Tarih, XXII, 133, 98-101, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Karatay, V., Denizhan, Y., “In search of a reconciliation between semiotics, thermodynamics and metasystem transition theory”, Axiomathes, 15, 1, 47, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Kaylan, A.R., “Altı sigma kıyaslama çalışması”, CRMpro Customer Relationship Management, 14, 20-21, 2005. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Keyder, Ç., “A History and geography of Turkish nationalism”, F. Birtek, T. Dragonas (Derleyenler), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, Routledge, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Keyder, Ç., “Europe as alternative empire: A view from the periphery”, F. Tabak (Derleyen), Allies as Rivals: The U.S., Europe, and Japan in a Changing World System, Paradigm Publishers, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Keyder, Ç., “La Turquie: de la peripherie au Centre”, Diogene, 210, Spring 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Keyder, Ç., “Transformations in urban structure and the environment in Istanbul”, F. Adaman, M. Birsel (Derleyenler), Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development, Ashgate, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kırlı, B., Yenal, Z., “Distopyalar ve ütopyalar arasında karşı küreselleşme hareketleri”, Birikim, 197, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kızıltepe, Z., “English in Turkey”, World Englishes, 24, 2, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., "Satisfaction and dissatisfaction of Japanese tourists in Turkey", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 16, 2, 176-193, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Köksal, D., “Avrupa ve dünya edebiyatında Türk sesleri: Yaşar Kemal’den Orhan Pamuk ve Latife Tekin’e”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 99-138, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Kuruçayırlı, E., Özbal, H., “New metal analysis from Tarsus-Gözlükule”, Tarsus-Gözlükule, A. Özyar (Derleyen), 177-195, Ege Yayınları, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Atatürk kitaplığı belediye bölümü’ne bağışlanan yeni yazmalar”, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar’a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler), Hazırlayanlar. İ. Dağdalan, H.Türkmen, N. Ulu (Hazırlayanlar), 174-189, İstanbul: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Leiden kütüphanesi’ndeki Türkçe yazmalar kataloğu üzerine”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 507-534, İstanbul: Simurg Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Yazmalar arasında: Yiyecek ve içecekler”, Yemek ve Kültür, 3, 32-37, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., Toska, Z., “Kedi ile fare hikâyesi”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 535-586, Simurg Yayınları, İstanbul, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Merfeld, G., Koeniger, R., Acar, A.E., Molaison, C., Mordhost, S., “Acid/Epoxy reaction catalyst screening for low temperature powder coating”, Progress in Organic Coatings, 52, 98, 2005. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Merfeld, G., Koeniger, R., Acar, A.E., Sybert, P.D., Su, Z., “Coating compositions, their preparation, and coated articles made therefrom”, U.S. Pat. Appl. Pub., US20050070643, General Electric Company, USA, 2005. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Mumcu-Serdar, A., Zenginobuz, Ü., “An analysis of mergers and acquisitions in the Turkish banking sector”, Money and Finance in the Middle East : Missed Opportunities or Future Prospects? - Research in the Middle East Economics, S. Neaime, N. A. Colton (Derleyenler), 6, Elsevier, 2005. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Nasır, A., “A Review of salient dimensions of on-line market research: Is on-line research better?”, Journal of Internet Business, 2, 11-20, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Nasır, S., Nasır, A., “Analyzing the role of customer-base differences in developing customer relationship management strategies”, Journal of American Academy of Business, 7, 2, 32-38, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Necipoğlu, N., “Social and economic conditions in Constantinople during Mehmed II’s siege”, 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, T. Kioussopoulou (Derleyen), 75-86, Iraklion: Girit Üniversitesi Yayınevi, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
O’Neil, G.A., Acar, A.E., Sybert, P.S., Rangarajan, P., Zhou, H., Suriano, J.A., “Preparing Block Copolyestercarbonates and Hydroxy-terminated polyester İntermediates”, U.S. Pat. Appl. Pub., US2005049369, General Electric Company, USA, 2005. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Okçabol, R., “Çok partili dönemlerde ortaöğretim: Uygulamaları ve gelecek”, S. Boybeyi (yay.haz.), Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002): Eğitim, IV, 63-84, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Okçabol, R., “Din öğretimi”, Yeniden İmece, 6, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Okman-Fişek, G., “Gelenekten değişime: Türkiye’de aile ve ergenler”, Adolesan Sağlığı, 39-49, 2005. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Okman-Fişek, G., Sunar, D., “Contemporary Turkish families”, Families in Global Perspective, 169-183, 2005. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Onur, E., Deliç, H., Ersoy, C., “Sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, IEEE Monograph: Sensor Network Operations, S. Phoha, T.F. La Porta, C. Griffin (Derleyenler), IEEE Press, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Onur, E., Deliç, H., Ersoy, C., “Sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, IEEE Monograph: Sensor Network Operations, S. Phoha, T.F. La Porta, C. Griffin (Derleyenler), IEEE Press, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Quality of deployment in surveillance wireless sensor networks”, International Journal of Wireless Information Networks (Special Issue on Ad Hoc Sensor Networks), 12, 1, 61-67, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Quality of deployment in surveillance wireless sensor networks”, International Journal of Wireless Information Networks (Special Issue on Ad Hoc Sensor Networks), 12, 1, 61-67, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Özbal, H., “Arkeometri”, Kimya ve Sanayi, 38, 6-18, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Özbal, H., Kuruçayırlı E., Mısırlı, Z., “Two EB II metal stamp seals from Tarsus-Gözlükule”, Tarsus-Gözlükule, A. Özyar (Derleyen), 197-206, Ege Yayınları, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Özbay, F., “Household forms and composition: Turkey”, Encyclopedia of Women in Islamic Cultures (EWIC), 260-262, Brill, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Özdemir, Ö., Usta, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Hard iron boride (Fe2b) On 99.97 pure iron”, Advances in Applied Plasma Science, 5, 253-258, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Özgür, A., Özgür, L., Güngör, T., “Text categorization with class-based and corpus-based keyword selection”, Lectures Notes in Computer Science, 607-616, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Özkan, T., Baykara, M.Z., Ulutaş, İ., Alkan, A., Gürol, A., Savaş, M.A., “Hafif kara taşıtlarında güneş enerjisi kullanımının araç tasarımı ve malzeme seçimi üzerine etkileri”, Mühendis ve Makina, 46, 548, 43-51, 2005. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Öztürk, B., “Pseudo-incorporation of Agents”, UPenn Working Papers in Linguistics, S. Arunachalam, T. Scheffer, S. Sundaresan and J. Tauberer (Derleyenler), University of Pennsylvania, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Öztürk, C., Ademoğlu, A., “Snake algorithms for edge detection in cardiac magnetic resonance images and noise removal using bayesian wavelet shrinkage techniques”, A. Bezerianos, A. Achim (Derleyenler), Journal of Scientific Research, 15 , 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Öztürkmen, A., “Turizm: Sokaktaki Avrupalının Türkiye imajını kurmak”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Öztürkmen, A., “Turkish tourism at the door of Europe: Problems of image in historical and contemporary perspectives”, Middle Eastern Studies, 41, 4, 605-621, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Pamuk, Ş., “Ottoman economy in World War I”, S. Broadberry, M. Harrison (Derleyenler), The Economics of World War I, 112-136, Cambridge University Press, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pamuk, Ş., “Seçici kurumsal değişim ve Osmanlı’nın uzun ömürlülüğü”, Toplumsal Tarih, 134, 34-41, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pekçelen, Y., Çağlayan, S.H., Ayer, M., Yıldırım-Demirel, N., Kalfa, M., Yavuz, A.S., “Von Willebrand disease type 2N (Normandy) in two families, F8 gene mutation profile of high responder hemophilia A patients in Türkiye”, Turkish Journal of Haematology, 22, 154, 2005. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Roy, I., Balıkçı, E., Ibekwe, S., Raman, A., “Precipitate growth activation energy requirements in the duplex size & distribution in the superalloy IN738LC”, Journal of Materials Science, 40, 6207-6215, 2005. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Saibal, R., Boyacı, T., Aras, N., “Optimal prices and trade-in repates for durable remanufacturable products”, Manufacturing and Service Operations Management, 7, 208-228, 2005. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Sanyal, A., Yuan, O., Snyder, J.K., “A new, chiral aminoanthracene for the Diels-Alder/retro-Diels-Alder sequence in lactam and butenolide synthesis”, Tetrahedron Letters, 46, 14, 2475-2478, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Sanyal, R., “Preparation of arylsufonyloxopiperazinylacetamides for treatment of inflammation and pain”, U.S. Pat. Appl. Publ., US 2005014749 A1, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Sanyal, R., “Preparation of substituted 2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one derivatives as VEGF modulators and methods of use against cancer and other disorders”, PCT International Application, WO 2005021532 A1, 2005. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Sirman, N., “Post-colonial thought through the prism of love”, A. Gülerce, A. Hofmeister, I. Steauble, G. Saunders, J. Kay (Derleyenler), Contemporary Theorizing in Psychology: Global Perspectives, Concord: ON : Captus Press Inc., 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Sirman, N., “The making of familial citizenship in Turkey”, F. Keyman, A. İçduygu (Derleyenler), Challenges to Citizenship in a Globalizing World: European Questions and Turkish Experiences, 147-172, London:Routledge, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Sosay, G., “Consequences of legitimizing independent regulatory agencies in contemporary democracies: Theoretical scenarios”, Delegation in Europe, D. Braun, F. Giraldi (Derleyenler), Routledge, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Asset and liability management in financial crises” Journal of Risk Finance, 6, 2, 135-149, 2005. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Tezcan, S.S., “Depremin 6’ıncı yıl dönümünde genel bir değerlendirme”, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl:22, 205/8, 27-29, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Tezcan, S.S., “Tüp geçit konusunda, ulaştırma bakanı adına verilen cevaplardaki yanlışlıklar”, TİM-SE Dergisi, 208, 28-33, İstanbul, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Tezcan, S.S., Bal, İ.E., “Sıfır can kaybı projesi, İstanbul’un kurtuluş reçetesi olacak”, Yapı Denetim Dergisi, 2005/3, 6-16, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Tezcan, S.S., Çolakoğlu, H.K., “Betonarme prefabrike yapılar yönetmeliğimizin zayıflıkları”, Yapı Denetim Dergisi, 2005/07, 8-16, İstanbul, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Toksöz, M., “Trading in nineteenth century Çukurova: New or traditional roles ?”, La société rurale à l’époque ottomane, Égypte - Bilad al-Sham - Anatolie/Balkans, C. Velud, et al. (Derleyenler), Paris, IFAO, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Toprak, B., “A secular democracy in the muslim world: The Turkish model”, Modernization, Democracy, and Islam, Praeger and Center for Strategic and International Studies, S.T. Hunter, H. Malik (Derleyenler), 277-292, Westport, Conn., 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Toprak, B., “Islam and democracy in Turkey”, Turkish Studies, 6, 2, 167-186, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Toprak, B., “Secularism and Islam: The building of modern Turkey”, Macalester International, Hybrid Geographies in the Eastern Mediterranean: Views from the Bosphorus, 15, 27-43, Winter, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Türk, O., Arslan, L.M., “Robust processing techniques for voice conversion”, Computer Speech and Language, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Usta, M., Özbek, İ., Bindal, C., Üçışık, A.H., Ingole, S., Lian, H., “A comparative study of borided pure niobium tunsten and chromium”, Advances in Applied Plasma Science, 5, 235-240, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Usta, M., Özbek, İ., İpek, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “A comparison of mechanical properties of borides formed on pure Nb and W.”, Materials Forum, 29, 65-70, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Üstündağ, N., “Die konstruktion von subjecktivitaet: Geschichten von Esenyurt”, Self-Service City: Istanbul, O. Esen, S. Lanz (Derleyenler), 363-377, Berlin: b_Books, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Yalçın, Ö., Çağlayan, S.H., Çokar, Ö., Ağan, Bingöl, C.A., Dervent, A., Steinlein, O., “A novel missense mutation (N258S) in the KCNQ2 gene in a Turkish family afflicted with BFNC”, European Journal of Human Genetics, 13, 227, 2005. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Yanmaz, Ö., Luş, H., “Yapı güçlendirme yöntemlerinin fayda-maliyet analizi”, TMMOB Chamber of Civil Engineers Technical Journal, 16, 2, 3497-3522, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Yıldıran, G., Aydın, E., “The effects of mastery learning and cooperative , competitive and individualistic learning environment organisations on achievement and attitudes in mathematics”, Journal of Research in Mathematical Education, 9, 1, 69-96 Series D, The Korea Society of Mathematical Education, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “Avrupalıların Türkiye’nin gündelik hayatı hakkındaki anlatıları: Türkiye’de yasayan Avrupalılarla yapılan görüsmeler”, Avrupa Haritasinda Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 20-39, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “European narratives on everyday Turkey: Interviews with europeans living in Turkey”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 23-32, Istanbul: Bogaziçi University Press, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “Giris: Türkiye’yi Avrupa haritasına sokmak”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 1-19, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “Indicators of euroskepticism in the Turkish public opinion by the end of 2003: Basic findings of a survey”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 182-185, İstanbul: Bogaziçi University Press, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “Introduction: Placing Turkey on the map of europe”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 1-12, Istanbul: Bogaziçi University Press, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yılmaz, H., “Swinging between eurosupportiveness and euroskepticism: Turkish public’s general attitudes towards the european union”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 152-181, Istanbul: Bogaziçi University Press, 2005. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2005
Yokeş, M.B., Harmancı, H., Gürvit, H., Hanağası, H., Şahin, H., Bilgiç, B., Başak, A.N., “The apolipoprotein E ( APOE ) Genotype in a Turkish population with Alzheimer’s disease”, Balkan Journal of Medical Genetics, 8, 1-2, 57-63, 2005. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Salah, A., Çınar, H., Akarun, L., Sankur, B., “Exact 2D-3D facial landmarking for registration and recognition”, Annales des Telecommunications-Annals of Telecommunications, 62, 1-2, 1608-1633, 2007.<BR> Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., Or, İ., "Risk analysis: Navigating trobled waters", OR/MS Today, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Ekşioğlu, M., "İyi ergonomi iyi ekonomidir", TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Bülteni, 129, 22-25, 2009. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Öner, D., “A comparative analysis of high school geometry curricula: What do techonology intensive, standards based and tradition curricula have to offer in terms of mathematical prof and reasoning?”, Journal of Computer in Mathematical and Science Teaching, 27 (4), 467-497, 2008. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Öner, D., “The role of dynamic geometry software in high school geometry curricula: An analysis of proof tasks”, International Journal for Technology in Mathematics Education, 16, (3),109-122, 2009. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2009
Kızıltepe, Z., “Motivation and demotivation of university teachers”, Teachers and Teaching: Theory and Practice ,14, (5-6), 515-530, 2008. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2008
Albayrak-Kaymak, D., “Üniversite danışmanlığında akran desteği: Bir bölüm akranlığı projesi uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 22-29, 2009. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2009
Erkman, F., “Acceptance: Foundation for resilience”, ISIPAR Newsletter: Intrepersonal Acceptance , 3, (2), 2-3, 2009. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2009
Çelebi-Öncü, E., Metindoğan-Wise, A., “The effects of the 1999 Turkish earthquake on young children: Analyzing traumatized children’s completion of short stories”, Child Development: Special Section on Disaster and Child Development, 2009. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2009
Doğança, Z., Muğaloğlu, E.Z., “Environmental experiments at the Primary schoool level”, Umwelt und Gesundheit Online (Environment and Health Online), 2, 3-7, 2009. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2009
Baykal, A., “Open systems metaphor in instructional design”, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 1, 2027-2031, 2009. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2009
Okçabol, R., “YÖK ve üniversitenin geleceği”, Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, S. Akyol, M.K. Çoşkun, T. Yılmaz, M.B. Aydın, R. Altunpolat (Derleyenler), 391-408, Eğitim Sen Yayınları, Ankara, 2008. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2008
Geçkin, V., Haznedar, B., “The morphology/syntax interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology”, Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva (Hazırlayanlar), 237-270, John Benjamins, Amsterdam, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Abdullin, S., Gülmez, E. et al. "Design, performance, and calibration of the CMS hadron-outer calorimeter", The European Physical Journal C, 57, 3, 653-663, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., "Design, performance, and calibration of the CMS Hadron-Outer calorimeter", CMS-HCAL collaboration, CMS NOTE-2008/020, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., "HCAL participation in global run at the end of November 2007 (GREN)", CMS-HCAL Collaboration, CMS IN-2008/019, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akdoğan, H.T., Geis, E. et. al., "Charged form factor of the neutron at low momentum transfer from H (e,e1p)", Physical Review Letters, 101, 042501, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008

Sayfalar