Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Dikmen, S. Ü., Akboğa-Kale, O., Akbıyıklı, R., Baradan, S., “Van Depremi ve Van Şehrinin Dirençliliği (Van Earthquake and Resilience of Van City)” , 4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Dikmen, S.Ü., Tanırcan, G., “Kuyuiçi Ağ Verileri Kullanılarak Zemin Büyütmesi Üzerine Bir Çalışma (A Study on Site Amplification through the Use of Downhole Array Data)”, 4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Doğan, U., Öz-Demir, D., Çakır, Z., Ergintav, S., Çetin, S., Özdemir A., Reilinger, R. E., “23 October 2011 (Mw=7.2) Van Earthquake (Turkey): Revised Coseismic and Postseismic Models from New GPS Observations”, New Orleans, AGU,USA, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Doğru, A., Okçu, D., Sabuncu, A., Özener, H.,"Interaction of Spatial and Temporal Integration of Climate Characteristics by GIS", FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Doğan, U., Ergintav, S., Çetin, S., Özdemir, A., Çakır, Z., “Sürekli GNSS İstasyonları İçin Yeni Bir Yaklaşım: Marmara Entegre GNSS Ağı (MEGA)”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2017 Çalıştayı- Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler A., Toksoy Y. S., “Boru Hatlarının Sismik Performansının İyileştirilmesinde Geofoam” Kullanılması”, 7. Geoteknik Sempozyumu (7G), İMO, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler A., Toksoy Y. S., “Rıhtım Duvarlarının Sismik Performansının İyileştirilmesinde Geofoam Özelliklerinin Etkisi”, Yedinci Ulusal Geosentetikler Konferansı (G7), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Toksoy, Y. S., Yıldız, O.,“Geogrid-Donatılı Zemin Üzerine İnşa Edilen Orta Katlı Binaların Sismik Performansına Deprem Karakteristiklerinin Etkisi”, 4UDMSK Fourth International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Anadolu University, Eskişehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Toksoy Y. S., Yıldız, O., “Parametric Study on Seismic Performance of Low and Mid-Rise Buildings on Geogrid Reinforced Sand”, GeoAfrica 2017, Marrakesh, Morocco, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Toksoy Y.S.,“Geogrid-Donatılı Kum Üzerine İnşa Edilen Orta Katlı Binaların Sismik Performansının Değerlendirilmesi”, Üçüncü Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu (ZYE2017), İzmir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Çalıkoğlu, M. “Effects of Geoynthetics Liner on Seismic Performance of Low-Rise Building: Experimental Study”, 3rd African Regional Conference on Geosynthetics-GeoAfrica 2017 Conference, Marraekech, Morocco, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Çalıkoğlu, M., “Az Katlı Binalarda Sismik Hasarların Azaltılması İçin Geosentetiklerin Kullanılması”, Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4.UDMSK), Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Çalıkoğlu, M., “Geosentetikler Kullanılarak Az Katlı Yapıların Sismik Performansının İyileştirilmesi: Deneysel Çalışma”, Yedinci Ulusal Geosentetikler Konferansı (G7),Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Çalıkoğlu, M., “Geosentetiklerin Temel İzolasyon Malzemesi Olarak Kullanılmasının Az Katlı Binaların Sismik Performansına Etkileri”, Üçüncü Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu (ZYE2017), İzmir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Çalıkoğlu, M., “Temel İzolasyonu Olarak Kullanılmasında Yerleşim Şeklinin Az Katlı Binanın Sismik Performansına Etkisi” 7. Geoteknik Sempozyumu (7G), İMO, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Sekman, M., Göztepe ,B.,“Shake Table Tests to Evaluate Seismic Soil Structure Interaction of Low-Rise Building under Different Earthquake Motions”, TC207 Workshop of Soil Structure Interaction and Retaining Walls-Vienna, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Edinçliler, A., Toksoy, S.Y., “Effects Of Ground Motion Characteristics On The Seismic Performance Of Retaining Walls With Tire Waste Cushion”,16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017, Santiago Chile, p. 4780, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ercan, T., Alçık, H.A., Tanırcan, G., ”Bodrum Yarımadasında (Muğla-Türkiye) Yerel Zemin Etkisi Ve Yüksek Frekans Specktral Sönümlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, 4.Ulusal Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4.UDMSK), 11-13 Ekim 2017, bildiri no: 4275, Bildiri Özetleri/Abstracts, s.20, Anadolu Üniversitesi,Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ergintav, S, Çakır, Z., Doğan U., “Marmara Bölgesindeki Deprem Tehlikesinin GPS ile Belirlenmesi”, İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-5, İstanbul, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ergintav, S., “Projelerde Üretilen, Açık Paylaşıma Sunulan Yerbilimleri Verilerinin Kullanımı, Sahipliği: Sorunlar, Olası Çözümler”, ATAG21 Aktif Tetktonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Afyon. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ergintav, S., “Tektonik Araştırma Amaçlı Sürekli GPS Ağları-MAGNET Örneği: Deneyimler, Sorunlar, Sürdürülebilirlik”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2017 Çalıştayı- Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, İstanbul. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ergintav, S., Çakır, Z., Doğan, U., Çetin, S., Şentürk, S., Karabulut, H.,Saroğlu, F., Dikmen, U., Bilham, R., Özdemir, A., Julaiti, W., Özener, H.,“A Seismics Lipand Surface Creep on the Hazar–Palu Section of the East Anatolian Fault, Turkey”, AGU, New Orleans,USA, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Ergintav, S., Çakır, Z., Doğan, U., Çetin, S., Şentürk, S., Karabulut, H., Şaroğlu, F., Özdemir, A., Dikmen, S.U., Bilham, R., Julaiti, W., Özener, H., "DAF’ın Hazar-Palu Segmentinde Gözlenen Krip’e Ait Bulgular", 21. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Afyon. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Fernandes, R., Bos, M., Bruyninx, C., Özener, H., et.al., "EPOS-GNSS – Improving the Infrastructure for GNSS Data and Products in Europe", EGU 2017, Vienna, Austria, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Fernandes, R.M.S., Bos, M.S., Bruyninx, C., Crocker, P., Özener, H., et.al., "The Contribution for Improving GNSS Data and Derived Products for Solid Earth Sciences Promoted by EPOS-IP", AGU 2017 Fall Meeting, New Orleans, USA, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Festa, G., Chiaraluce, L., Ergintav, S., Bernard, P., Clinton, J., Marmureanu, A., Tataru, D., Vogfjord, K., “Near Fault Observatories: Multidisciplinary Research Infrastructures, High Resolution Data and Scientific Products Available through Dedicated Services Implemented within the EPOS-IP Project”, EGU, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Floyd, M., King, R.W., Ganas, A., Paradissis, D., Vernant, P., England, P.C.,Georgiev, I., Ergintav, S., Karabulut, H.,Tiryakioğlu, İ., Reilinger, R. E.,“Geodetic and Seismic Constraints on Strain Accumulation on the Hellenic Subduction Zone Off Crete”, New Orleans, AGU, USA. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Freda, C., Cocco, M., Puglisi, G., Borgstrom, S., Vogfjord, K., Sigmundsson, F., Ergintav, S., Özel, N.M., Epos, C., “Building a Federated Data Infrastructure for Integrating the European Supersites”, EGU, Vienna, Austria, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Güler, H., Çınar, G., Sharghivand, N., Sözdinler, C., Doğan, G., Necmioğlu, O., Zaytsev, A., Yalçıner, A., “Tsunami Action on Coasts and Constructions”; FUNDAMENTALNAYA i PRIKLADNAYA GIDROFIZIKA, 10, 3, 65-72, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Gürralp, C., Tunç, S., Özel, O., Özel, N. M., Necmioğlu, Ö., “Performance of Marsite Multi Parameter Borehole Instrumentation”, EGU2017, Viyana , Avusturya, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Güneş, Y., Kalafat, D., Kekovalı, K., Kara, M., “Sultandağı Fay Zonunun (Afyon - Akşehir Graben Sistemi) Mikrodeprem Aktivitesinin İzlenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-21), Bildiri Özleri Kitabı, s.52, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Halıcıoğlu, K., Özlüdemir, M. T., Deniz, R., Özener, H., Albayrak, M., Uluğ, R., Başoğlu, B., "İstanbul Astro-Jeodezik Test Ağında Sayısal Zenit Kamera Sistemi Gözlemleri", 16. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Halıcıoğlu K., Özlüdemir, M.T., Deniz, R., Özener, H., Albayrak, M., Uluğ, R., Basoğlu, B., "The Integration of Astro-Geodetic Data Observed with ACSYS to the Local Geoid Models Istanbul-Turkey", EGU 2017, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Hancılar, U., Şafak, E., Çaktı, E.,“An Exercise on The Derivation of Fragility Functions for Tall Buildings”, 16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Hancılar, U., Şeşetyan, K., Çaktı, E.“İstanbul’daki 2000 Yılı Sonrası Binalar İçin Tasarım Depremi Altında Yapısal Hasar Ve Mali Kayıp Tahminleri”, 4. Uluslar arası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Hancılar, U., Şeşetyan, K., Çaktı, E., “Comparative Damage Assessment for High-Code Buildings in Istanbul under Design Basis Earthquake Level”, 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2017), Rhodes, Greece, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Heidarzadeh, M., Necmioğlu, Ö., Ishibe, T., Yalçıner, A.C., “Bodrum–Kos (Turkey–Greece) Mw 6.6 Earthquake and Tsunami of 20 July 2017: A Test for the Mediterranean Tsunami Warning System", Geoscience Letters, 4, 31, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalafat, D., “Maden, Petrol Sahalarında Ve Su Rezervuarlarında Görülen Depremselliğe Örnekler: İndüklenmiş Depremler” (Seismicity Examples of Mining, Oil and Water Rezervoirs: Induced Earthquakes) Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK) Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras, Bildiri Özleri Kitabı, s.586-589, 70. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalafat, D., “Son Yıllarda Batı Anadolu’da Ve Ege Kıyılarımız Boyunca Meydana Gelen Deprem Etkinliklerine Toplu Bir Bakış: Kuzey Ege (2013-2014); Ayvacık-Çanakkale (2017); Karaburun-Midilli açıkları (2017); Gökova Körfezi (2017)”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-21), Bildiri Özleri Kitabı, 20-21, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalafat, D., “Son Yıllarda Ülkemizde Görülen Deprem Etkinliklerine Örnekler: Simav-Kütahya (2009- 2012) ve Ayvacık-Çanakkale (2017) Deprem Dizileri”, 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (UDMSK), Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 274-275, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalafat, D., Güneş Y., Kekovalı, K., Kara, M., Görgün, E., “Seismicity And Seismotectonic Properties of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya): Western Anatolia, Turkey”, American Geophysical Union AGU Fall Meeting, Paper Number: S53B -0693, Abstract ID -820186, New Orleans, USA, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalafat, D., Toksöz, M. N., “An Overview of the Seismic Activity and Gaps in the Marmara Sea Area", JpGU AGU Joint Meeting 2017 Japan Geoscience Union, Presentation Number: SSS13-P12, Makuhari Messe International Conference Hall, Makuhari-Tokyo, Japan. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kale, O., Akkar, S., Cağnan, Z., “Temsili Ve Ayrık Yer Hareketi Tahmin Denklemlerinin Türkiye Yer Hareketi Veri Tabanı Altındaki Performanslarının Karşılaştırılması”, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kalkan-Ertan, E., Pınar, A., “Long period Seismic Waves Developped at Local Distances and Their Importance for EEWs”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kaneda, Y., Özener, H., Özel, N. M., Kalafat, D., Çıtak, S.Ö., Takahashi, N., Hori, T., Hori, M., Sakamoto, M., Pınar, A., Özel, A.O., Yalçıner, A.C., Tanırcan, G., Demirtaş, A., "Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey Part 3", EGU 2017, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Kido, M., Yamamoto, R., Ohta, Y., Takahashi, N., Yamamoto, Y., Kalafat, D., Pınar, A., Özener, H., Özeren, S., Kaneda, Y., "Seafloor Geodetic Survey Revealed Partial Creep of North Anatolian Fault at the Western Part of the Sea of Marmara, Turkey", 23-28 April 2017, EGU 2017, Vienna, Austria, Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017- 17,657, EGU General Assembly 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Konca, A.Ö., Çetin, S., Özdemir, A., Işık, S.E., Doğan, U., Karabulut, H., Ergintav, S., Funning, G., Floyd, M., Reilinger, R., “Jeodezik, Sismik Veri ve Artçı Sarsıntılardan Çıkarılan 2017 Mw6.6 Bodrum- Kos Depremi Geometrisi ve Sismolojik Ayrıntılar”, Bodrum-Kos Deprem ve Tsunami Çalıştayı, Bodrum, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Konca, A.Ö., Ergintav, S., Çetin, S., Doğan, U., Çakır, Z., Reilinger, R., Karabulut, H., Tari, E., “2014 Mw6.8 Northern Aegean Earthquake:Rupture of a Partially Coupled Fault Segment?”, 7, EGU, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Moghimi, S., Akkar, S. “Spectral Amplification Models for Response Spectrum Addressing the Directivity Effect”, SM3.1 Earthquake Ground-Motion - Source, Site and Path Effects, European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Moghimi, S., Akkar, S., “Effect of Major Seismological Parameters on Directivity Dominant Spectral Amplification”, 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2017). Paper ID: C18397, 2017 and 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Models in Structural Dynamics and Earthquake Engineering,Rhodes Island, Greece, pp. 4509- 4526, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Moghimi, S., Akkar, S., “Probabilistik Deprem Senaryoları Kullanılarak Yakın Fay Yönelim Etkisine Maruz Kalan Spektral Genliklerin Mekânsal Dağılımlarının İrdelenmesi”, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Necmioğlu, Ö., Sözdinler, C.Ö., Yılmazer, M., Köseoğlu, A., Turhan, F., Çomoğlu, M., Özel, N.M., Pınar, A., Kekovalı, K., “New Operational Phase of KOERI-Regional Earthquake and Tsunami Monitoring Center”, EGU2017, 23-28 Nisan 2017, Viyana, Avusturya, 2017 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Necmioğlu, Ö., Semin, K., Teoman, M.U., Altuncu Poyraz, S., Koçak, S., Destici, T.C., “Selected Research Activities of Turkish NDC”, CTBT Science and Technology 2017 Conference, Vienna, Austria, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özel, N.M., Necmioğlu, Ö., Ergintav, S., Özel, A.O., Italiano, F., Favali P., Bigarre P., Çakır, Z., Geli, L., Aochi, H., Bossu, R., Zülfikar C., Şeşetyan, K., “MARSite–MARMARA SUPERSITE: Accomplishments and Outlook”, EGU2017, Viyana, Avusturya, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H.,"Earthquake and Tsunami Information System at KOERI",International Symposiom on GIS Applications in Geography and Geosciences, 2017, Çanakkale, Turkey. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., "Kuzey Anadolu Fayı’nın Sismo-Jeodezik Davranışı", 16.Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H.,"Türkiye GPS Hız Alanının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum",21.Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 26-28 Ekim 2017, Afyon. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A.,"GPS-Constrained Estimate of Present-Day Slip Rate Along Major Faults of Turkey", FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A., Tasçı, L., "Dense Velocity Field of Turkey" AGU 2017 Fall Meeting, New Orleans, USA, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., Doğru, A., Bulut, F., Aktuğ, B., Özdemir, S., "Seismo-Geodetic Behavior of Basic Tectonic Elements in Anatolia", EGU 2017, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özdemir, A., Çakır, Z., Ergintav, S., Doğan, S., Çetin, S., “6 Şubat 2017 Mw 5.4 Ayvacık (Çanakkale) Depremine İlişkin Fay Düzleminin InSAR ile Modelenmesi”, ATAG21 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Afyon, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özden, S., Över, S., Altuncu-Poyraz, S., Güneş, Y., Pınar, A., “2017 Ayvacık (Çanakkale) Depremleri; BigaYarımadası”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG21) Bildiri Özleri Kitabı, Afyon, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A., Taşcı, L., Yılmaz, O., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Sabuncu, A., Bulut, F.,"Ülke Ölçeğinde Ana Fayların GPS İle Elde Edilen Verilerle Güncel Kayma Hızları",16.Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Özener, H., Doğru, A., Bulut, F., Turgut, B., Yılmaz, O., Sabuncu, A., "Beklenen Marmara Depremi Öncesi Yerkabuğunun Sismo-Jeodezik Davranışının İzlenmesi: KandilliNet", Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2017 Çalıştayı- Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, İstanbul. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Petrovic, B., Parolai, S., Pianese, G., Dikmen, U. S., Moldobekov, B., Orunbaev, S., Paolucci, R., “Investigation of Soil-Structure Interaction Effects through Wave Propagation Analysis in Building-Soil- Layers”, Seismological Society of America, 2017 Annual Meeting, Denver, Colorado, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Pınar, A., Ertan, E. K., Çomoğlu, M., Dikmen, S. Ü., Erdik, M., Şafak, E.,“Gerçek-Zamanlı Sismoloji İle Deprem Erken Uyarı” (Earthquake Early Warning with Real-time Seismology) ,4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Pınar, A., Ertan, E. K., Dikmen, S. Ü.,“Uzak Mesafelerde Gelişen Uzun Periyodlu Sismik Dalgalar”(Long Period Seismic Waves Developing at Long Distances), 4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Püskülcü, S., Tanırcan, G., Sakamoto, M., Yazıcı, R., Berberoğlu, A., Kocaman, R., “Recent Studies to Increase Earthquake and Tsunami Awareness and Preparedness At KOERI”, 4th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Turkey, Proceedings, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Reilinger, R., Ergintav, S., Karabulut, Vernant, P., Floyd, M., Konca, O., Doğan, U., Çetin, S., Çakır, Z., Mencin, D., Bilham, R., King, R., “Fault Creep and Persistent Asperities on the Western Section of the North Anatolian Fault” Turkey, AGU, New Orleans, USA. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sabuncu, A., "Object Based Land Cover Classification with Orthophoto Data After Natural Disaster", FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sabuncu, A., Özener, H., "Quantifying Burned Areas in Seferihisar, Turkey by Using NDVI and NBR Indices and Classification Method", International Symposiom on GIS Applications in Geography and Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale, Turkey. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sabuncu, A., Uca, Z. D. A., Sunar, F., "A Study of Earthquake-Induced Building Detection by Object Oriented Classification Approach" EGU 2017, 23-28 Nisan 2017, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sakamoto, M., Tanırcan, G., Püskülcü, S., Kaneda,Y., Kumamoto, K.,“A Comparative Study on School Children’s Risk Perception and Disaster Preparedness in Turkey and Japan”, The 16th World Conference on Earthquake Engineering Proceedings, Chile, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Salvi, S., Poland, M. P., Sigmundsson, F., Puglisi, G., Borgstrom, S., Ergintav, S., Vogfjord, K. S., Fournier, N., Hamling, I. J., Mothes, P. A., Savvaidis, A., “From Open Data to Science-Based Services for Disaster Risk Management: The Experience of the GEO Geohazards Supersite Network”, AGU,New Orleans, USA. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Şentürk, S., Çakır,, Z., Ergintav, S., Doğan, U., “Interseismic Strain Accumulation along the East Anatolian Fault (Turkey) Mapped with Sentinel-1 TOPS Data Using Persistent Scatterers InSAR Technique”, “Building a Federated Data Infrastructure for Integrating the European Supersites”, EGU, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sözüer, N., Dikmen, S. Ü., Sönmez, M., “Cam Giydirme Cephenin Yüksek Binaların Dinamik Özeliklerine Etkileri Üzerine Bir Vak’a Analizi (A Case Study on the Effects of the Glass Façade on the Dynamic Properties of High-rise Buildings)”, 4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey,2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Tiryakioğlu, İ., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Softa, M., Tepe, Ç., Aydın, Z., Tezel, B., Göğerçin, B., Aktuğ, B., Özener, H., "21 Temmuz 2017 Gökova Depremi’nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçindeki Anlamı", 21. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Afyon. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tanırcan, G., Dikmen, S. Ü., “Variation of High Frequency Spectral Attenuation (Kappa) in Vertical Arrays: A Case Study from Istanbul”, 4th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Turkey, Proceedings and Seismological Society of America, 2017 Annual meeting, Denver, Colorado, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tanırcan, G., Dikmen, S.Ü., “Yüksek Frekanslı Spektral Sönüm Parametresinin (Kappa) Düşey Deprem Ağlarındakı Değişimi: İstanbul’dan Bir Vaka İncelemesi (Changes in High Frequency Spectral Attenuation Parameter Kappa in Vertical Earthquake Arrays:A Case Study Investigation from Istanbul)”, 4th Turkish Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskisehir, Turkey, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tanırcan, G., Alçık, H. A., Beyen, K., ”Deprem Sarsıntı Haritaları Üretilmesinde MEMS Tipi İvmeölçerlerin Verimine İlişkin Bir Araştırma”, 4.Ulusal Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4.UDMSK), s.185, Anadolu Üniversitesi,Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tanırcan, G., Kaya, Y., Alçık, H., “A Low Cost Accelerometer Network for Generation of Shake Maps”, The 16th World Conference on Earthquake Engineering Proceedings, Chile, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C. Ö., Yavaşoğlu, H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E.,Bulut, F., Doğru, A.,Özener, H.,"GPS Ölçülerinden 20 Temmuz 2017 Kos Depremi (Mw6.6) Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi", 21. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Afyon, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C. Ö., Yavaşoğlu, H. H., Sözbilir,H.,Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H., “Slip Distribution and Source Parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos Earthquake (Mw6.6) from GPS Observations” Bodrum-Kos Deprem ve Tsunami Çalıştayı, Bodrum, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Yılmaz, O., Özener, H., Halıcıoğlu, K., "Monitoring Fault Activities on the Iznik and Gemlik Segments of the North Anatolian Fault", EGU 2017, Vienna, Austria. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Biçici, U.C., KeskIn, C., Akarun, L., “Conditional Information Gain Networks“, 24th International Conference on Pattern Recognition, 1390-1395, 2018. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2018
​​​Güngör, O., Üsküdarlı, S., Güngör, T.​​​​​, “Improving Named Entity Recognition by Jointly Learning to Disambiguate Morphological Tags”​​​​​, 27th International Conference on Computational Linguistics​​​​​, 2082-2092​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2018
​​​Koroglu, Y., Şen, A., Muslu, O., Mete, Y., Ülker, C.,Tanrıverdi, T., Dönmez​​​​​, Y.,“QBE: QLearning-Based Exploration of Android Applications”​​​​​, IEEE Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST)​, Sweden​​​​​, 2018​​​​​. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2018
​​​Abbaszadeh, M., Özgün, A., Öncü, G., Şahin, M., Garipcan, B., Saybaşılı, H.​​​​​, “SH-SY5Y Insan Hücrelerinin Nörona Farklılaşması Süreçleri ve Nörofizyolojik Yanıtları ”​​​​​,16. Ulusal Sinirbilim Kongresi​​​​​, 1​​​​​, 97​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Atasoy, A., Kuchimov, S., Güçlü, B., Özkan, M., Toptaş, E., Kaplanoğlu, E.​​​​​, “ŞHA Eyleyici Tasarım Kriterler”​​​​​, IEEE Xplore​​​​​​​ İstanbul Arel University Electrical Electronics, Computer, and Biomedical Engineering Meeting​​​​​​​​​, 1-4​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​Güveniş​​​​​, A., “Data Reconstruction and 3D Visualization for Medical Images”​​​​​, 3D Anatomical Models in Medical Education Multiplier Event​​​​​​​​​​, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Güveniş​​, A., “from Idea to Technology: A Journey”​​​​​, IEEE Engineering in MedicIne and Biology Student Conference​​​​​​​​​​, Izmir Katip Çelebi University, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​oral, A., Güveniş, A.​​​​​, “A Monte Carlo Simulation of Parathyroid SPECT Imaging”​​​​​, International Congress on Biological and Medical Science,​​​ Niğde,Turkey​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Özkaya, D., Güveniş, A.​​​​​, “Using Simulation Generated Synthetic Data for Benchmark Testing of Blood Glucose Prediction Algorithms“, International Conference on Innovations in Engineering, Technology and Sciences, Mysore, India​​​​​, ​​2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Tunalı, İ.,Gray, J.,Qi, J., Abdalah, M., Jeong, D., Guvenis, A., Gillies, R., Schabath​​​​​, M., “Radiomics and Clinical Predictors of Disease Progression among Non Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Checkpoint Inhibitors”​​​​​, World Molecular Imaging Conference​​​​​​​​​​, Seattle USA​​​​​​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Yüksel, A., Güveniş, A.​​​​​, “Monte Carlo Simulation of SentInel Lymph Node SPECT/CT”​​​​​, International Congress on Biological and Medical Science​​​​​​​, Niğde, Turkey​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Atik, A.D., Babayiğit, E., ErdInçler, A.​​​​​, “Effect of Acid and Ultrasonication Pre-treatments on the Lipid Extraction from Petrochemical Industry and Municipal Wastewater Sludges”​​​​​, 6th International Conference on SustaInable Solid Waste Management​​​​​​​​​​, Greece​​​​​, 2018. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Kahraman, E.N., Saçan, M.T.​​​​​, “On the Prediction of Cytotoxicity of Diverse Chemicals for Topminnow (Poeciliopsis lucida) Hepatoma Cell Line, PLHC-1”​​​​​, 18th International Conference on Qsar in Environmental and Health Sciences​​​​​​​​​​, Bled, Slovenia​​​​​, 1​​​​​, 124​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Kahraman, E.N., ŞahIn, A.D., Saçan, M.T.​​​​​, “Response of Chlorella Vulgaris to Bromo and Alkyl Substituted Phenols and AnilInes”​​​​​, 18th International Conference on QSAR in Environmental and Health Sciences​​​​​​​​​​, Bled, Slovenia​​​​​, 1​​​​​, 126​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Önlü, S., MInovski, N., Saçan, M.T.​​​​​, “Comparison of Predicted Algal Toxicity of Chemicals with No EcoToxicological Data from Linear and Non-linear QSTR Models”​​​​​, 18th International Conference on QSAR in Environmental and Health Sciences​​​​​​​​​​, Bled, Slovenia​​​​​, 1​​​​​, 125​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
​​​Önlü, S., Saçan, M.T.​​​​​, “Prediction of Freshwater Algal and Planarian Toxicity of ContamInants with No EcoToxicological Data”​​​​​, 18th International Conference on QSAR in Environmental and Health Sciences​​​​​​​​​​, Bled, Slovenia, 1​​​​​, 56​​​​​, 2018.​​​​ ​​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018

Sayfalar